ŠINDRA I PRIBOR
 
KONTAKTI


TUMIR d.o.o
Rudeška 33 | 10 000 Zagreb

tel: (+385 1) 3862 783
(+385 1) 3862 784
(+385 1) 3862 767

fax: (+385 1) 3862 355

web: www.tumir.hr
e-mail: tumir@zg.t-com.hr

 
 

  TEGOLA CANADESE MASTER - Odličan efekt reljefa!    

Master, zahvaljujući svom posebnom dvostrukom preklapanju, nudi efekt reljefa tipičan na tradicionalnim krovovima. Osam nijansi tegole Master dozvoljavaju odlično uklapanje u okolni prostor. Rezultat je vrlo fleksibilna tegola sa kojom se lako radi i na niskim temperaturama.