GEOTEKSTIL
KONTAKTI


TUMIR d.o.o
Rudeška 33 | 10 000 Zagreb

tel: (+385 1) 3862 783
(+385 1) 3862 784
(+385 1) 3862 767

fax: (+385 1) 3862 355

web: www.tumir.hr
e-mail: tumir@zg.t-com.hr

 
 

  GEOTEKSTIL

KONTROLA EROZIJE TLA

  Polymat

Polymat eroziono zaštitne mreže su geo-pokrivači od mono-vlakana sa ili bez geomreže kao armature. One su karakteristične po svojim odličnim svojstvima zadržavanja čestica tla.

  ENVIROFELT CO

Envirofelt CO je biološki razgradivi eroziono-zaštitni pokrivač napravljen od kokosovih vlakana. On spriječava površinsku eroziju na strmim pokosima i istodobno pomaže rast vegetacije akumulirajući vodu i tvoreći hranjivu podlogu.